Bằng cấp giải thưởng của Nha khoa Mạnh Chiến

Được thành lập từ năm 1991, do Thạc sĩ -Bác sĩ Nguyễn mạnh Chiến với trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa nói chung và trên 10 năm kinh nghiệm về Implant Nha Khoa. Nha khoa Mạnh chiến đã vinh dự nhận được rất nhiều bằng cấp, giải thưởng, giấy chứng nhận

Dưới đây là một số bằng cấp, giải thưởng và giấy chứng nhận của Nhakhoamanhchien:
 Các tin liên quan