Nha khoa Mạnh Chiến

Our Teams

ĐỘI NGŨ Y BÁC SĨ

Đội ngũ y bác sĩ kinh nghiệm được đào tạo từ những trường đại học hàng đầu Việt Nam

ThS. BS Nguyễn Mạnh Chiến

Giám đốc trung tâm

BS Nguyễn Ngọc Anh

Bác sĩ

BS Nguyễn Anh Phương

Bác sĩ

BS Dương Thị Thắm

Bác sĩ