Nha khoa Mạnh Chiến

Đặt lịch hẹn

  • Lựa chọn dịch vụ
  • Chọn ngày và giờ
  • Nhập thông tin
  • Xác minh thông tin
  • Thành công

Lựa chọn dịch vụ

Vui lòng chọn một dịch vụ mà bạn muốn đặt lịch hẹn

Lựa chọn dịch vụ

Vui lòng chọn một dịch vụ mà bạn muốn đặt lịch hẹn

Chọn ngày và giờ

Nhấp vào một ngày để xem dòng thời gian của các vị trí có sẵn, nhấp vào một vị trí thời gian màu xanh lục để đặt trước

Nhập thông tin

Vui lòng cung cấp cho bạn chi tiết liên hệ để chúng tôi có thể gửi cho bạn xác nhận và thông tin liên hệ khác

Xác minh thông tin

Kiểm tra kỹ chi tiết đặt chỗ của bạn và nhấp vào nút gửi nếu mọi thứ đều chính xác

Thành công

Cuộc hẹn của bạn đã được ghi nhận tại phòng khám. Vui lòng chụp màn hình hoặc tải file để lưu tại.
Thắc mắc?
Gọi +84243 7711 968 để được hỗ trợ

Chọn dịch vụ

Chọn dịch vụ
Lựa chọn ngày và giờ
Thông tin khách hàng
Xác minh chi tiết đặt chỗ
Đặt hẹn thành công

Chọn thời lượng dịch vụ

Bạn cần chọn thời lượng dịch vụ, giá dịch vụ của bạn sẽ phụ thuộc vào thời lượng.

Bao nhiêu người?

Công suất tối đa là 1
Trồng răng Implant
Nha khoa tổng quát
Răng sứ thẩm mỹ
Chỉnh nha – Niềng răng
Điều trị khớp thái dương hàm
Dịch vụ khác
Điều trị viêm quanh răng

Tóm lược

Dịch vụ
Khoảng thời gian
Ngày
Thời gian
Khách hàng
Tổng giá